☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: Niçin bütün peygamberler sadece Ortadoğu bölgesine gön­derilmiştir de mesela Avrupa ve Amerika'ya hiç peygamber gönderil­memiştir?

Sorularla islamiyet-17->Cevap: Öncelikle bilmemiz gerekir ki Allah Teâlâ farklı zamanlar­da ve çağlarda pek çok peygamber göndermiştir. Bu peygamberlerden bir kısmının ismini bize bildirmiş, diğer bir kısmının isimlerini de bil­dirmemiştir. Bunun için yüce Allah Nisa suresinde şöyle buyurmaktadır:


Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık, bir kısmını ise sana anlatmadık. (Nisa/64)


Gâfir sûresinde ise şöyle buyurmaktadır:


Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sa­na kıssalarını anlattığımız kimseler de var. (Gafir=Mü'min/78)


Fatır sûresinde de şöyle denilmektedir:


Biz uyarıcı olarak peygamber göndermeden hiçbir kavmi yok etmemişizdir. (Fatir/24)


Nahl sûresinde ise şöyle denilmektedir.


Andolsun ki biz, Allah'a kulluk edin ve tağuttan sakının diye her ümmete bir peygamber gönderdik. (Nahl/36)


Bütün bu âyetler, peygamberlerin Kur'an-ı Kerim'de isimlen ge­çenlerle sınırlandırılamayacak kadar çok, gönderildikleri zaman ve mekanların farklı olduklarına işaret eder. O halde bütün peygamberle­rin sualde ifade edildiği gibi sadece Ortadoğu bölgesine gönderildikle­rini söylememiz mümkün değildir.


Bazı müfessirler, "Bir kısım peygamberi sana anlatmadık" âyeti­ni tefsir ederken Hz. Peygamber'in içinde yaşadığı toplum tarafından bilinmeyen milletlere de peygamberler gönderildiğini söylemişlerdir. Bunlar kendilerine komşu olan, ehl-i kitap (Yahudiler ve Hristiyanlar) tarafından da bilinmiyorlardı. Mesela Çin, Japon ve Hintliler gibi do­ğu milletleri, Avrupalılar gibi kuzey milletleri ve Amerikalılar gibi yer­yüzünün diğer milletleri bu cümledendir. Ancak Allah Teâlâ bu millet­lere gönderdiği peygamberlerin haberlerini Kur'an'da anlatmamıştır. Çünkü onların hikayelerinin Hz. Peygamber'e anlatılmasındaki hikmet ve faydalar, Arablarca ve onların komşuları olan ehl-i kitapça bilinme­yen bu milletlerin kıssalarının anlatılmasıyla gerçekleşmezdi. Bu hik­met ve faydalara şu âyetlerde işaret edilmektedir:  Andolsun onların (geçmiş peygamberler ve ümmetlerinin) kıssa larmda akıl sahipleri için, pek çok ibretler vardır. (Yusuf/111) Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini tatmin ve teskin edeceğimiz her haberi sana anlatıyoruz. Bunda sana gerçeğin bilgisi,


mü'minlere de bir Öğüt ve bir uyarı gelmiştir. (Hud/120-121)


Şöyle denilebilir: Haberlerini ve kıssalarını bildiğimiz peygam­berler, Ortadoğu ülkelerine gönderilmişlerdir. Bunun ötesinde şunu söyleyebiliriz: Allah Teâlâ başka pek çok hikmet sebebiyle bu pey­gamberlerin bu bölgeye gönderilmesini tercih etmiş olabilir. Bu hik­metlerden birisi Allah Teâlâ'nın bu bölge ahalisine kendi içlerinden peygamberler gönderme suretiyle ikramda bulunmasıdır. Bir diğer hikmet, peygamberlerin zuhur ettiği bu bölgenin insanlarının kolay iman edecek bir yapıya sahip olmasıdır. Burada çöller, dağlar, açık bir gökyüzü ve tefekküre elverişli yerler vardır. Yeryüzünde Allah için in­şa edilen ilk mabet, Kâbe-i Muazzama'nın bu bölgede olması da bir diğer hikmettir:                   


Şüphesiz, alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kuralan ilk ev, (mabet) Mekke'deki Kabe'dir. (Âl-i İmran/96)


Kabe'yi peygamberlerin atası Hz. İbrahim ile Arablann atası olan, onun oğlu Hz. İsmail (a.s) inşa etmişlerdir. Belki de Allah Teâlâ, peygam­berlerin mirasının Kabe'nin yanında ve peygamberlerin sonuncusu efen­dimiz Hz. Muhammed'in (s.a) elinde son bulmasını murad etmiştir. Bu, Allah'ın dilediğine bahşettiği bir lütfudur. Allah büyük lütuf sahibidir

Bu Bölümdeki(17) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-17.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Soru: Niçin bütün peygamberler sadece Ortadoğu bölgesine gön­derilmiştir de mesela Avrupa ve Amerika'ya hiç peygamber gönderil­memiştir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.