☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: Bazı kitaplarda Hz. Peygamber'in (s.a) doğum günü hak­kında ihtilaf olduğunu okudum. Bu günü tam olarak belirlemek müm­kün müdür?

Sorularla islamiyet-17->Cevap: Önceki ve sonraki âlimler Hz. Peygamber'in doğduğu gü­nün belirlenmesinde ihtilafa düşmüşlerdir. Onun Rebiu'l-Evvel ayının 12. günü doğduğunu söyleyenler vardır ki meşhur ve yaygın olan gö­rüş de budur. Bir görüşe göre yine Rebiu'l-Evvel ayının 10. günü, bir başka görüşe göre 8. günü dünyaya gelmiştir. Bunların dışında da gö­rüşler vardır, fakat bunlar zayıf ve kabul görmeyen görüşlerdir. Geçmiş âlimler ile çağdaş müslüman ve şarkiyatçıların araştırmaları ve sonra­ki hesap ve karşılaştırma uzmanlarının incelemeleri arasında dolaştık­tan sonra Hz. Peygamber'in, Rebiu'l-Evvel ayının 9. günü sabaha kar­şı doğduğu sonucuna varabiliriz. Çünkü bu tarihi ortaya koyanlar çok­tur ve yaygındır. En önemlisi de bütün ihtilafların ayın sekizi ile on iki­si arasında sınırlı kalmasıdır. Fakat hepsi de Hz. Peygamber'in pazar­tesi günü dünyaya geldiğinde görüş birliği içindedirler. Tarihin arit-mektik olarak derinlemesine yapılan araştırmalarına göre, Hz. Pey­gamber'in doğum günüyle ilgili ortaya atılan günlerin içinde Rebiu'l-Evvel ayının 9. gününden başka pazartesi olan başka bir gün yoktur.


Bu konudaki yaptığı bir araştırmayı, astronomi uzmanı merhum Mahmud Paşa Netâicu'l-Efhamji Takvimi'l-Arabi Kablc'î-İslâm isim­li değerli kitabında arzetmiştir.


Tarihçiler Rasûlullah'ın (s.a) Kisra Enüşirvan döneminde ve Fil olayının gerçekleştiği yılda doğduğunda ittifak halindedirler. Bir ilkba­har mevsiminde, _şafak söktükten sonra doğmuştur. Onun doğumu en büyük ve en aydınlık şafak olmuştur. Daha sonra Haccac'ın kardeşi Muhammed ibn Yusuf un sahibi olacağı bir evde, Mekke'nin Batha de­nilen mevkiinde aydınlık bir gecede dünyaya geldi.


Hz. Peygamber'in doğumu miladi takvim itibariyle 22 Nisan 571'e tekabül eder. Bu tarih, Hz. Peygamber'in bir ilk bahar mevsiminde Re­biu'l-Evvel ayının ilk yarısında ve bir pazartesi günü doğduğunu gös­termesi açısından yeterli bir delildir. Matematiksel olarak doğruya en yakın olan tesbit ise bunun Rebiu'l-Evvel ayının 9. günü oluşudur. Se­kizi ile dokuzu arasındaki gecenin sabahı dünyaya gelmiştir.


Bundan sonra bu hususta ne söylenirse söylensin artık bize hiçbir zararı olmayacaktır. Çünkü zaman uzadıkça, nakiller zayıfladıkça ve değerlendirmeler farklılaştıkça özellikle doğum ve ölüm tarihlerinde farklı görüşler ortaya çıkabilir. Fakat ne olursa olsun artık Rebiu'l-Ev­vel ayı Hz. Peygamber'in doğduğu aydır. Bu ayın hilali görünür görün­mez, nübüvvetin ışıltısı ve risaletin esintisi de görünür. Muhammed'in mis kokulu hatıraları yeniden canlanır. Bu hatıralar bir tufan gibi bü­tün benliğimizi kapladıkça kesin olarak inanırız ki Peygamber'in doğu­mu adete kainatın doğumudur. Onun zatıyla ve şeriatıyla dünya üzerin­de paııldamasi bahardan daha güzel bir bahardır.


Hal diliyle bize şöyle demektedir: Ki hak söz, dinleyen için, çok hoş gelir. Benim zatım, doğduğum ay ve zamanım, Baharım bahar ayında bir bahardır

Bu Bölümdeki(17) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-17.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Soru: Bazı kitaplarda Hz. Peygamber'in (s.a) doğum günü hak­kında ihtilaf olduğunu okudum. Bu günü tam olarak belirlemek müm­kün müdür? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.