☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: Şu hadisin anlamı nedir? Rasûlullah'a (s.a) soruldu: "Hangi amel daha hayırlıdır?" "Konup göçendir" buyurdu. "O nedir?" diye tekrar soruldu. Rasûlullah (s.a): "Bitiren ve tekrar başlayandır" dedi.

Sorularla islamiyet-16->Cevap: Bu hadis el-Câmi'li'l-Usûl isimli kitapta garip bir senetle Tirmizî'den rivayet edilmiştir ve şu şekildedir: İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir adam dedi ki: "Ya Rasûlullah! Al­lah'ın en çok sevdiği amel hangisidir?" Rasûlullah şöyle cevab verdi: "Konup göçendir." Adam: "Konup göçen kimdir?" diye sorunca, Ra-sûllah: "Kur'an'ın başından sonuna kadar okuyan, bitirince hemen tek­rar başlayandır" dedi.


Müellif bu hadise şöyle bir izah getirmiştir: Yani Kur'an'ı her bi-tirişinde baştan okumaya tekrar başlar. Çünkü Kur'an okumak, kulun üzerine farz kılınan ibadetlerden sonra yüce rabbine yaklaştığı en fazi­letli ibadettir. İmam Ahmed'le ilgili olarak anlatıldığına göre o rüyasın­da bir kaç defa rabbini görmüş ve: "Vallahi bir daha O'nu görürsem ku­lun rabbine hangi şeyle daha yakın olacağını soracağım" demiş. Rab­bini tekrar görünce "Ya Rabbi, kul hangi şeyle sana yaklaşır?" diye sormuş, Allah Teâlâ ona şöyle buyurmuştur: "Benim kelamımı oku­makla ey Ahmed!" Ahmed: "Manasını anlasa da, anlamasada mı ya rabbi!" diye sorunca da, Allah Teâlâ "Evet, anlasa da, anlamasa da!" diye cevap vermiştir.


İbn'ul-Esir en-Nihaye isimli kitabında bu hadisi buna yakın bir şe­kilde şöyle rivayet etmiştir: Rasûlullah'a "Hangi amel daha faziletli­dir?" diye sorulduğunda, Rasûlullah şöyle cevap verdi: "Konup göçen­dir." "O nedir?" diye tekrar soruldu. Rasûlullah: "Bitiren ve tekrar baş­layandır" dedi.


İbn'ul-Esir bunu şu sözleriyle tefsir etti:


Kur'an-i Kerim'i okuyarak bitirir, sonra başından tekrar okumaya başlar. Hz. Peygamber Kur'an okuyucusunu varacağı yere ulaşıp konaklayan, sonra da hemen tekrar yolculuğa başlayan bir yolcu­ya benzetmiştir. Mekkeli Kur'an okuyucuları böyle yaparlardı; Kur'an'ı hatmettikleri zaman kıraati kesmezler, Fatiha ve Bakara sûresinin ilk beş ayatini de okurlar, sonra kıraati keserlerdi. Böy­le yapan kimseye de "konup göçen" ismi verilirdi. Yani Kur'an'ı hatmeden ve ara vermeden tekrar baştan başlayan demektir. Bir görüşe göre de bunun anlamı bir gazadan döner dönmez, ara ver­meden diğer bir gazaya giden demektir.


Bütün bunlardan sonra anlaşılıyor ki Rasûlullah (s.a) "el-Hallü ve'1-Mürtehilu" (yani konup göçen) tabiriyle Kur'an-ı Kerim'i çok okuyan kişiyi kasdetmiştir. O kişi Kur'an okumayı kesintisiz ve uzun bir süre ara vermeksizin devam ettirir. Böylece Kur'an'la ilişkisini sürekli devam ettirir. Veya gazalara/savaşlara devamlı iş­tirak eden gazi gibidir. Bir gazadan döner dönmez hemen diğeri­ne gider. Gayesi Allah yolunda cihat etmektir. Fakat birinci mana daha meşhurdur.

Bu Bölümdeki(16) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-16.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
 

Soru: Şu hadisin anlamı nedir? Rasûlullah'a (s.a) soruldu: "Hangi amel daha hayırlıdır?" "Konup göçendir" buyurdu. "O nedir?" diye tekrar soruldu. Rasûlullah (s.a): "Bitiren ve tekrar başlayandır" dedi. Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.