☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: "Kendisini güçlü kuvvetli gösteren kişiye Allah merhamet et­sin" şeklindeki hadis ne anlama gelir ve ne münasebetle söylenilmiştir?

Sorularla islamiyet-17->Cevap: Böyle bir ifadeyi Rasûlullah'ın (s.a) kaza umresi esnasın­da söylemiş olduğu anlaşılıyor. Bu umre Hudeybiye sözleşmesinden bir sene sonra yapılmıştı. Hicretin altıncı senesinde Rasûlullah (s.a) Mekkeli müşriklerle 10 sene müddetle savaşmamak üzere anlaşma yaptı. Anlaşma hükümlerine göre Hz. Peygamber ve beraberindeki müslümanlar o sene umre yapmadan geri dönecekler, gelecek sene. um­re yapabileceklerdi. Bu sebeple ertesi sene yaptıkları umreye Umretü'l-kaza (kaza umresi) ismi verildi. Bu umre hicretin yedinci senesinde Zilkade ayında yapıldı. Rasûlullah (s.a) Medine'de Uveyf ibn el-Az-bat'ı vali olarak bıraktıktan sonra ashabı ile birlikte umre yapmak üze­re yola çıktı.


Bu umreye Umretü'l-Kısas (yani kısas umresi) de denilir. Çünkü müşrikler hicretin 6. yılı Zilkade ayında-ki bu ay haram bir aydır- Ra­sûlullah'ın yapmaya niyet ettiği umreyi engellemişlerdi. Rasûlullah (s.a) de hicretin yedinci yılında aynı ayda bu umreyi eda ederek (âde­ta) bir misillemede bulunmuştur. Şu âyet-i kerimenin de bu olay hak­kında nazil olduğu söylenir:


Haram ay haram aya karşılıktır. Hürmetler (dokunulmazlıklar) karşılıklıdır. Kim size saldırırsa siz de ona misilleme olacak kadar saldırın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah muttakilerle beraberdir.


(Bakara/194)


Rivayet olunduğuna göre Mekkeliler müslümanlann kaza umresi için geldiklerini işitince evlerinden çıktılar ve -İbn Hişham'ın dediği­ne göre- Daru'n-Nedve'nin yanında müslümanları gözetlemek için sı­ra sıra dizildiler. Aralarında şöyle konuşuyorlardı: "Muhammed ve ar­kadaşları şimdi çok büyük bir sıkıntı ve zorluk içindedirler. Medine onları mutlaka çok bitkin düşürmüş olmalıdır."


Hz. Peygamber ve peşinden de arkadaşları Mescid-i Haram'a gir­diler. Tavafa başladıkları zaman Rasûlullah (s.a) büyük bir gayret ve azim gösterdi ve şöyle buyurdu:


Bugün onlara (yani Mekkelilere) kendisini güçlü kuvvetli göste­rene Allah rahmet etsin.


Güçlü kuvvetli anlamını verdiğimiz kelime bir rivayette kuvvet bir başka rivayette de celed diye geçer. Celed kuvvet ve sabır demektir. Sert arazi anlamında "arzu'l-celde" denilir. Bu, müşriklerin diline düş­mesinler diye Rasûlullah'ın ashabını tavaf ederlerken güç ve sabır gös­termeleri için bir teşvikidir. Hz. Peygamber tavaf ederken koşar adım yürümüş, beraberinde müslümanlar da aynı şekilde yürümüşlerdir. Ab­dullah ibn Revaha'nın o gün şöyle dediği rivayet edilir:


Açın onun yolunu ey kâfiroğulları Açın bütün hayırlar onun yolundadır Ya rab, inanırım ben onun sözlerine Bilirim Allah'ın hakkı onun kabulündedir


İbn Abdillah bu konuda der ki:


Rasûlullah (s.a) Kureyş'le Hudeybiye'de yaptığı anlaşma uyarınca hicretin yedinci yılında Zilkade ayında umre yapmak için Mekke'ye doğru yola çıktı. Kureyşliler bunu haber alınca ileri gelenleri Allah ve Rasûlüne düşmanlıkları sebebiyle Mekke'nin dışına çıktılar. Ra-sûlullah'ı ve arkadaşlarını tavaf ederlerken görmeye tahammül ede-x-. mediler. Rasûlullah (s.a) Mekke'ye girdi. Allah'ın izniyle umresini ı tamamladı. Müşriklerden bazıları Kuaykıan dağının tepesine otur­dular. Müslümanlar tavaf ederlerken onlar oradan seyrediyorlardı. Rasûîullah (s.a) müşriklere güçlü kuvvetli görünmeleri için müslü-manlara remel yapmalarını yani hızlı hızlı yürümelerini emretti. Çünkü müşrikler, muhacirler hakkında "Bunları Medine'nin hum­ması zayıf ve bitkin düşürmüş" diyorlardı.


Bu hadis-i şerifte düşmanları tarafından alaya alınmamaları için diye mü'minlere kuvvetli olmaları hususunda teşvik vardır. Rasûlul-lah'ın buyurduğu gibi kuvvetli mü'min zayıf mü'minden hayırlıdır

Bu Bölümdeki(17) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-17.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Soru: "Kendisini güçlü kuvvetli gösteren kişiye Allah merhamet et­sin" şeklindeki hadis ne anlama gelir ve ne münasebetle söylenilmiştir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.