☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Corci Zeydan Ve İslam Tarihi S: Corci Zeydan'ın İslâm Tarihi ile ilgili yazıp anlattıkları hak­kındaki görüşünüz nedir? Okuyucular onun aktardığı hikayelere çok il­gi göstermektedir. Bunlara ne dersiniz?

Sorularla islamiyet-7->CEVAP: Corci Zeydan'ın İslâm Tarihi ile ilgili söylediklerini bir müslümanın okuması uygun değildir. Çünkü bunlar İslâm Tarihini bu­landırmak, olayları çarpıtmak, cereyan eden vak'aları ters yüz etmek, İslâmiyet'in güzelliğini ve görkemini gizlemek için uydurulmuş riva­yetlerdir.


Sanki bu rivayetler, İslâm Tarihinin müslümanlar nazarında silin­mesini isteyerek yapılan bir planın sonucu gibidir. Bu planlarla müslü-manların İslâmiyet'le kazandıkları şerefi kaybetmeleri hedeflenmiştir.


Gene de elimizde bir belge olmadan sözü uzatacak değiliz. Fakat anlatılanlar önümüzde delil olarak durmaktadır.


Evvela bu rivayetler pek çok yerinde uydurulmuş olaylar içer­mektedir. Bunları kaleme alan kimse belki okuyucularına tarihi olayla­rı anlatmanın kuralının böyle olduğu kanısını vermeye çalışmaktadır. Böylece okuyuculann ilgisini çekmektedir.


Hayale dayalı hikayelerin anlatımında böyle bir tarz doğru olabilir. Tarihi olayların anlatımında ise hiç bir şekilde böyle bir şey doğru olamaz. Çünkü tarih denilen olayın kendine has bir yeri ve saygınlığı vardır. Zira tarih, geçmiştekilerin gelecektekilere aktardığı kültürü, to­runlara aktarılan ecdadın fotoğrafıdır.


Sanat adına böyle bir cesareti gösterip bu uydurmanın tarih anla­tımında olabileceğini varsaysak dahi, bunun İslâm tarihinde olması ca­iz değildir.


Çünkü müslümanların tarihi, inançları ve prensipleri ile sıkı sıkı­ya bağlıdır. Bunun içindir ki İslâm tarihine bir çeşit hürmet duyar ve onda kutsallık görürüz. Bu itibarla İslâm tarihinin, bozulmaktan ve onu bulandırmak isteyenlerin gayretlerinden güvence içinde olması gereklidir.


Bu tür yazarların kaleme aldıkları tarih anlatımlarındaki tuzaklar­dan biri de kahramanların ve ileri gelen kişilerin olaylarını aşk hika­yeleri, kadına düşkünlük ve kadına boyun eğme havası içinde anlat­malarıdır.


Sanki bu yazara göre İslâm büyükleri, duygunun yönlendirip sevk ettiği, aşkın esiri olmuş, aklını yitirmiş kimselerdir. Oysa bu kahra­manların hayatını incelemek üzere tarihe başvurduğumuzda onlann hayatında ucuz aşkın, sevgi oyuncağının yeri olmadığını görürüz.


İslâm kahramanlarının hayatını Kur'an, din ve şehadet meydanla­rında at koşturmak meşgul etmiş, oyuna eğlenceye ayıracak zaman bu­lamamışlardır. Bundan dolayı arkalarında şeref ve kahramanlık sahife-leri bırakmışlardır.


Fakat yazar C. Zeydan alnı ak bu kahramanların hayatını aşk hi­kayeleri ile doldurmaktan başka bir şey yapmamıştır. Böylece uydur­ma ve iftirada zirveye ulaşmıştır.


Bu rivayetlerin yazarı, her bir tarihi rivayetinde bir papazı kahra­man gibi göstermekte, papazları hürriyete ve şerefli bir hayata çağıran kahramanlar gibi sunmaktadır. Veya bazı hikayelerde kiliseleri, kaçan ve cihat uğrunda cepheden cepheye koşan müslüman askerlerin sığın­ma yeri gibi göstermektedir.


Sanki yazar, bu gayretleri ile müslümanların zaferinde ve görev­lerini tamamlamakta gayr-i müslimlerin rolü ve yardımı olduğunu vur­gulamak istemektedir.


Yazar bazen bu tür iddialarında çok ileri gitmekte, bazı bölgelerin me: sla Endülüs'ün fethinin, gayr-i müslimlerin gayretleriyle ve onların yolunda gitmek sayesinde olduğunu söylemektedir.

Bu Bölümdeki(7) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-7.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Corci Zeydan Ve İslam Tarihi S: Corci Zeydan'ın İslâm Tarihi ile ilgili yazıp anlattıkları hak­kındaki görüşünüz nedir? Okuyucular onun aktardığı hikayelere çok il­gi göstermektedir. Bunlara ne dersiniz? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.