☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Suffe Ashabı S: Suffe ashabı kimdir? Bunların İslâm'ı yaşaması nasıldır?

Sorularla islamiyet-7->CEVAP: İbn'ul Esir'in Nihaye isimli eserinde bildirdiğine göre suf­fe ashabı, Hz. Peygamber'in mescidinde, muhacirlerin fakirlerinden; oturacak evi, yapacak işi ve meşgul olacak bir ticareti olmayan kimse­lerden oluşuyordu.


Bunlar Hz. Peygamber'in mescidinde bir gölgelikte vakitlerini ge­çirirlerdi. Burasına suffe denirdi.


Kamus'ul Muhit sahibinin bildirdiğine göre ashab-ı suffe İslâm'ın misafirleri idi. Bunlar Hz. Peygamber'in mescidinde suffe denilen göl­gelikte barınırlardı.


Bazı rivayetlerde tasavvuf çul arın suffe ashabından geldiği söylen­miş, suffe ashabının dünya yaşantısına aldırmayıp zühd ve takva için­de yaşamakta örnek oldukları bildirilmiştir.


Tûsi'nin bildirdiğine göre suffe ashabının sayısı üçyüzden fazla idi. Bunlar malı mülkü olmayıp, ticaretle de meşgul olmazlardı. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre bunlar eski ve ucuz giysiler giyer­lerdi, (kimisinin giysisi ise boyuna göre) kısa olurdu. (Çoğu keresinde) yemekleri hurma ve sudan öteye geçmezdi.


Hz. Peygamber'in suffe ashabı ile arkadaşlık ettiği, onlarla oturup yemek yediği, insanları onlara ikram edip değerlerini takdir etmeye teşvik ettiği rivayet edilmektedir.


Rasûlullah'ın bulunduğu yerde suffe ashabından oturanlar varsa, onlar kalkmadan yerinden kalkmadığı söyleniyor. Rasûlullah suffe as­habından birisi ile tokalaşırsa, tokalaştığı kimse elini bırakmadan elini çekmezdi.


Hz. Peygamber zenginleri bu fakir insanların yemek ihtiyaçlarını karşılamaya teşvik ederdi. Bir zenginin bunlardan üç, dört, beş kişinin yiyeceğini temin ettiği olurdu.


Sa'd b. Muaz suffe ashabının yiyecek ihtiyacını en çok karşılayan kimse idi. Bir keresinde bunlardan seksen kişiyi evine götürerek ye-meklemişti.


Lüma isimli eserde ifade edildiği üzere Bakara/273, Kehf/28 ve En'am/52 ayetlerinde sözü edilenler suffe ashabıdır.


Suffe ashabı kendilerinden bir görev istendiğinde bunu yerine ge­tirirler, ödevlerinde kusur etmezlerdi. (Allah yolunda) cihada çağırıl­dıklarında olanca gayretlerini sarf ederek cihada katılırlardı.


Hakkında Hz. Peygamber'in Allah tarafından -Abese suresinin baş tarafında bildirildiği üzere- uyarıldığı Abdullah b. Ümmü Mektum da suffe ashabmdandı. Abese suresinin ilk ayetlerindeki uyarı geldik­ten sonra Hz. Peygamber İbn Ümmü Mektum'u gördüğünde: "Rabbi-min uğrunda beni uyardığı adam, merhaba! Bir ihtiyacın varsa yerine getireyim" derdi.


Suffe ashabının biyografini Öğrenmek için Ebu Nuaym'ın Hıl-yeî'ul Evliya adlı eserine başvurulabilir. Bu eserden onların pek çok özellik ve ahlaklarını, hayatlarında yaşadıkları olayları öğrenir, dünya hayatında nasıl zühd ve takva örneği verdiklerini görürüz.

Bu Bölümdeki(7) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-7.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Suffe Ashabı S: Suffe ashabı kimdir? Bunların İslâm'ı yaşaması nasıldır? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.