☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Muaviye Hakkında S: Muaviye b. Ebu Süfyan hakkında pek çok (değişik) sözler vardır. Onu İslâm dini için hayırlı bir kimse mi sayacağız? Yoksa islâm dini için bir düşman mı bileceğiz?

Sorularla islamiyet-7->CEVAP: Hz. Peygamber bir hadisinde: "Ashabım hakkında (kötü bir şey söylemekten) Allah'tan korkunuz. Onları sövgü ve küfür konu­su edinmeyiniz" buyurmuştur.


Bir hadisinde ise: "Ashabımdan hiç birine sövmeyiniz" buyurur. Başka bir hadisinde de: "Ashabıma söven birini gördüğünüzde ona: "Allah'ın laneti sizin en şerlinizin üzerine olsun" deyiniz" buyur­muştur.


İlim adamları, bir müslüman için sahabeden herhangi birine sö­vüp, kötülemede bulunmanın haram olduğunu bildirmişlerdir. Bu iti­barla sahabenin kendi arasındaki anlaşmazlıkları Allah'a bırakmak ge­rekir. Yüce Allah geniş bilgisi ve mutlak adaleti ile onlar arasındaki meseleyi hükme bağlayacaktır.


Müslümanlar, sahabeden kimin daha faziletli olduğu veya sahabe­den bazılarına dil uzatma hususundaki mücadeleler sebebiyle musibet­lere duçar olmuşlardır. Sahabenin kendi arasındaki anlaşmazlıklar se­bebiyle de müslümanlar fitneye düşmüştür. İbn Hacer Askalâni Takrîb'ut-Tehzib isimli eserinde Muaviye b. Ebu Süfyan hakkında: "O, sahabi ve halifedir" demiştir.


Hz. Muaviye Mekke'nin fethinden önce müslüman olmuş ve Hz. Peygamber için vahiy kâtipliği yapmıştır.


Nevevi Tehzib'ul Esma isimli eserinde Hz. Muaviye için genişçe bir biyografi vermiştir. Bu eserdeki bilgilere göre Hudeybiye anlaşma­sı sırasında müslüman olmuş, bunu anasından ve babasından gizlemiş­tir. Rasûlullah ile birlikte Huneyn savaşma katılmıştır. Hz. Peygam-ber'in vahiy kâtiplerinden biridir. Hz. Muaviye Rasûlullah'tan yüz adet hadis rivayet etmiştir. Bunlardan dördünü Buharı ve Müslim birlikte ri­vayet etmişlerdir. Dördünü tek başına Buharı, beşini tek başına Müs­lim rivayet etmiştir. İbn Abbas, Ebu Derdâ, İbn Ömer ve İbn'uz-Zübeyr gibi bir grup sahabiden hadis rivayet etmiş, tabiinden de bir grup on­dan rivayette bulunmuştur.


Hz. Ebubekir onu Şam'a vali olarak tayin etmiş Hz. Ömer ve Hz. Osman da onu bu görevde bırakmışlardır. Hz. Ali döneminde de Şam valisi olarak kalmıştır. Nevevi Hz. Muaviye için Halife sıfatını kulla­nır ve "Onun hilafet dönemi yirmi yıl kadar sürmüştür" der.


Hz. Peygamber ona dua etmiş: "Allahım! Onu hidayete erdir ve başkalarına hidayet yolunu gösteren kimse eyle" buyurmuştur. Bu ha­disi Tirmizî rivayet etmiş ve "Hadis hasendir" demiştir.


Abdullah b. Abbas onun hakkında: "O fakihtir" demiştir.


Hz. Muaviye vefat edeceği sırada kendisine Rasûlullah tarafından Özel olarak giydirilen gömleğin kefen olarak kullanılmasını vasiyet et­miştir. Yanında Hz. Peygamber'in kesilmiş tırnaklarını saklamıştır. Bunların öğütülerek öldüğünde gözlerine ve ağzına konulmasını vasi­yet ederek: "Bunu yapın. Benimle Erham'ur-Rahiminin arasına girme­yin" demiştir.


Ölmek üzere iken: "Keşke Zu Tuvâ denilen yerde Kureyşli bir adam olaydım da halkı yönetme işini üstüme almasaydım" demiştir.


Müslümana yaraşan, Hz. Muaviye'yi sahabeden birisi olarak ka­bul etmek, hakkında verilecek hükmü ilk ve son hüküm sahibi olan Al­lah'a bırakmaktır.


Beşinci Halife Ömer b. Abdulaziz isimli kitabımda şunlar yer al­maktadır:


Bir kimse Ömer b. Abdulaziz'e Hz. Ali ile Hz. Muaviye arasında­ki savaşı sordu. Ömer b. Abdulaziz şöyle cevap verdi: "Bu savaşlarda akan kanlara bulaşmaktan ellerimizi Allah korumuştur. Bu kanlara di­limizi bulaştırmayalım." Ne güzel söz!


 

Bu Bölümdeki(7) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-7.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Muaviye Hakkında S: Muaviye b. Ebu Süfyan hakkında pek çok (değişik) sözler vardır. Onu İslâm dini için hayırlı bir kimse mi sayacağız? Yoksa islâm dini için bir düşman mı bileceğiz? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.