☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Hz. Osman Ve Hz. Ebuzer SORU: Hz. Osman, meşhur sahabi Ebuzer el-Gıfârî hazretlerine ni­çin kızmıştır? Bu sahabinin sürgüne gönderildiği doğru mudur? Doğru ise bu nasıl olmuştur?

Sorularla islamiyet-7->CEVAP: Ebuzer el-Gıfâri hazretleri -Allah ondan hoşnut olsun ve onu ehl-i takva kullan arasında şerefli eylesin- zühd içinde yaşayan, dünya zevkine ilgi göstermeyen ve zorunlu ihtiyacı kadar dünyalıkla geçinen bir zât idi. Yaptığını sırf Allah için yapardı. Onun inancı, tüm servet ve varlığın Allah'a ait olduğu şeklinde idi. Ona göre ümmet-i Muhammed birbiri ile dayanışma içinde ve eşit olarak yaşamalı, var­lıklılar ellerindekini yoksullarla paylaşmalı idi.


Ebuzer hazretleri bazı kimselerin dünyalar kadar servete sahip olduğunu, fakat yine de servet biriktirmekte olduklarını ve tutumlu olsun bol harcayan olsun mal ve mülk biriktirenlerin bulunduğunu gördü.


Bunun sonuçlarından korktuğu ve bu husustaki aşırılıklardan, dünyaya sıkı sıkıya sarılmaktan endişe ettiği için şiddetli ve katı bir şe­kilde zenginlere karşı savaş açtı. Mahalleleri ve insanların toplantı yer­lerini dolaşıyor onları uyarıyor ve bu gibilerin durumlarının iyi olma­dığını hatırlatıyordu. Mal biriktirenleri, zenginleri tehdit ederek alaycı bir tavırla eleştiriyordu. Sık sık şu ayeti tekrarlıyordu:


Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda hare am ay anlara hemen acıklı bir azabı müjdele! (Bu paralar) cehennem ateşinde kızdırılıp bunlarla onların alınları, yanlan ve sırtları dağlanacağı gün (onlara denilir ki): "İşte bu kendiniz için biriktirdiğiniz ser­vettir. Artık yığmakta olduğunuz şeyleri(n azabını) tadınız." (Tevbe/34-35)


O sıralarda Hz. Osman halife idi. Hz. Osman barışçı ve sessiz bir zât idi. Ebuzer'in fikirlerinin bir takım problemlere sebep olması olası idi. Ote yandan Muaviye b. Ebi Süfyan Ebuzer'in sürgüne gönderilme­si hususunda halifeyi teşvik ediyordu.


Hz. Osman bu teklifi uygun bularak Ebuzer'in Medine yakınların­da bulunan Rebeze'ye sürgün edilmesine karar verdi.


Hz. Osman'ın bu konudaki aldığı kararda Ebuzer'i uğurlamaya kimsenin çıkmaması, hiç kimsenin onunla konuşmaması hususları da yer almıştı.


Ebuzer'i yolcu etmek ve koruma görevi yapmak üzere Mervan b. Hakem görevlendirildi. Mervan aynı zamanda başkasının Ebuzer'e yaklaşıp, onunla görüşmesine engel olacaktı. İnsanlar korkudan Ebu­zer'e yaklaşmadı.


Ancak Ebuzer ve korucusu yola çıktığı sırada Hz. Ali, kardeşi Akil ve Hz. Ali'nin oğullan Hasan ve Hüseyin, Ammar b. Yâsir ile bir­likte Ebuzer'e yaklaştılar.


Hz. Hüseyin Ebuzer ile konuşmak isteyince Mervan itiraz etti: "Ey Hüseyin! Mü'minlerin emiri bu adamla konuşmayı yasakladı. Bu­nu bilmiyor musun? Eğer bilmiyorsan, bunu sana duyuruyorum" dedi.


Bunu işiten Hz. Ali (onlara) yöneldi. Mervan'm hayvanına kırba­cını vurup şöyle dedi: "Çekil! Allah'ın lanetine uğrayıp cehenneme gi-desice!"


Bu eylem karşısında Mervan öfke ile Hz. Osman'a gidip durumu haber verdi. Hz. Osman Hz. Ali'nin bu hareketinden müteessir oldu.


Burada Hz. Ali'yi Ebuzer'den ayrılırken ona şahane bir nasihat, ebedi bir öğüt verirken görüyoruz. Hz. Ali şöyle diyor:


Ey Ebuzer! Senin öfken Allah içindir. Sen işi kendisi için öfkelen­diğine bırak. İnsanlar dünyalıklarından korktular. Sen ise dinin(e bir zarar gelmesin)den korktun. İnsanları (ellerinden çıkmasın­dan) korktukları dünyalıkları ile başbaşa bırak. Kendin de (bir za­rar gelmesinden) korktuğun dinin ile onlardan uzaklaş. Onların senin yasakladığın şeylere ne çok ihtiyacı var? Senin ise onların sana yasakladığına hiç ihtiyacın yok.


Yarın (gelecek) kimin kazançlı olup kimin çok kıskanç olduğunu bileceksin. Gökler ve yer bir adamın üzerine kapansa, o adam Al-lah'dan (çekinir) takva üzere olursa, Hz. Allah ona bir çıkış yolu lütfeder. Sana ancak hak yoldaş olur. Bâtıl ise senden ancak uzak olur. Şayet insanlara dünyalarını bırakıverirsen kesinlikle seni se­verler. Eğer karşılıksız dünyalık verirsen kesinlikle seni güvenli görürler.


Allah'ın hoşnutluğu herkesin üzerine olsun.

Bu Bölümdeki(7) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-7.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Hz. Osman Ve Hz. Ebuzer SORU: Hz. Osman, meşhur sahabi Ebuzer el-Gıfârî hazretlerine ni­çin kızmıştır? Bu sahabinin sürgüne gönderildiği doğru mudur? Doğru ise bu nasıl olmuştur? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.