☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Hz. İbrahim'in İmtihanı- S: Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etmekle emrolunması-nın hikmetini öğrenmek istiyorum. Bilgi verir misiniz?

Sorularla islamiyet-7->CEVAP: Hayatta güçlüklerle imtihan edilmek bir çeşit ruh temizli­ği ve eğitimdir.


Yüce Allah mii'min kullarını içerisinde zorluklar bulunan, peş pe­şe gelen güçlükler ve çeşitli durumlarla imtihan eder. Tâ ki bunlara sa­bırla dayanıp bu tecrübelerden istifade etsinler.


Rabbimiz şöyle buyuruyor:


Andolsun ki sizi biraz korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürün­lerden biraz azalma (fakirlik) ile imtihan eder deneriz. (Ey Pey­gamber!) Sen sabırlı davrananları müjdele.


İşte o sabredenler, kendilerine bir belâ geldiği zaman "Biz Allah için varız ve biz sonunda O'na döneceğiz" derler. İşte rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır. Ve yalnızca onlar doğru yo­lu bulmuşlardır. (Bakara/155-157)


Bir kimse kavmi arasında ne kadar büyük birisi ise, sorumluluğu ve karşılaştığı güçlükler de o oranda büyük olur.


Bunun içindir ki Hz. Peygamber 'Hangi insanın imtihanı daha şid­detli olur?' sorusuna şöyle cevap verdi:


(Önce) peygamberler. Sonra en faziletli olanlar. İnsanlar dinle­rinin kuvveti) ölçüsünde (dert ve sıkıntı çekerek) imtihan edilir. Dindarlığı güçlü olanın imtihanı daha şiddetli olur. Dindarlığı za­yıf olanın imtihanı zayıf olur. Bir adama musibet gelirde (ona sab­rederse) yeryüzünde günahsız yürür hale gelir.


Yani derdine sabrettiği için Allah hatalarını mağfiret eder. Rasûlullah bir diğer hadislerinde şöyle buyuruyor:


Yüce Allah bir topluluğu (veya bir insanı) severse onlara dert ve­rerek imtihan eder. Allah'tan gelene razı olana Allah'ın hoşnutlu­ğu, kızıp isyan edene Allah'ın gazabı vardır.


Peygamberlerin insanlar için en büyük örnek olduklarında şüphe yoktur. Onun içindir ki Yüce Allah'ın Peygamberi'ni imtihanı diğerle­rinden daha zorlu olur.


İşte peygamberlerin büyüklerinden olan İbrahim aleyhisselam ih­tiyarlamış haline, ilerlemiş yaşına rağmen Allah ona çok değerli bir


oğul bahşediyor, İsmail'i veriyor.


Hz. Allah İsmail'i öyle bir şekilde yaratıyor ki ilim onda, hilm on­da, diğer güzel özeliklerin hepsi onda.


Öte yandan Hz. İbrahim rüyada İsmail'i kurban etmekte olduğunu görüyor. Hz. İbrahim bu rüyanın oğlu İsmail'i kurban etmesine bir işa­ret olduğunu anlar. O rabbine itaat eden, O'nun emirlerini yerine geti­ren biridir. Rabbinin kendisini, emre ne derece uyduğu Allah yolunda neleri feda edebileceği hususunda denemekte olduğunu bilir.


Hemen hiç tereddüt etmeden ve gecikmeden gördüğü rüyayı bir emir bilerek uygulamaya girişir. Önce durumu oğluna bildirir. O güzel oğul büyük bir kahramanlık, muazzam bir fedakarlıkla bunu kabul eder.


Hz. İbrahim oğlunu kurban etmek üzere harekete geçince Cenab-ı Hak İsmail'e bir fidye olmak, İsmail'i kurtarmak üzere bir kurbanlık gönderir ve emrine uymasına mukabil Hz. İbrahim'e büyük sevaplar verir.


işte Hz. İbrahim'in oğlunu kurban etme imtihanındaki hikmet bu­dur. Allah'ın kurban ile ilgili bildirdiği bu olay müslümanlar için bir görev ve sünnet olmuş, Kurban bayramında müslümanlar bu görevi yerine getirmekle emrolunmuştur.


HZ. İSA'NIN YAŞI SORU: Hz. İsa Allah tarafından göğe kaldırıldığında kaç yaşında idi?


CEVAP: İbn Kesir tefsirinin birinci cildinde "Hz. İsa'yı düşmanları öldürmek istediğinde Hz. Allah onu korumuş, kendi katma çekmiştir. Bu sırada 33 yaşında idi" diyor. Böyle olduğu hadiste de geçmektedir.


Yine İbn Kesir der ki:


Hz. İsa'nın yaşı hakkında cennet ehlinin durumunu anlatan hadis­te bilgi vardır. Buna göre cennet ahalisi, Adem Peygamber sıfatın­da ve Allah katma çekildiği sıradaki Hz. İsa'nın yaşında olacaklar­dır. Hz. İsa o zaman 33 yaşında idi.


İmam Müslim, Hz. İsa'nın kıyametten önce yeryüzüne indiğinde, yeryüzünde yedi yıl kalacağını bildiren bir rivayet kaydetmektedir. Böylece Hz. İsa'nın ömrünün tamamı kırk yıl olmaktadır. Otuz üç yılı göğe çekilmezden önce, yedi yılı da gökten indikten sonradır.


İhtimal ki "Hz. İsa gökten indikten sonra yeryüzünde kırk yıl ka­lacak, sonra vefat edecek, müslümanlar cenaze namazını kılacaklardır" rivayetinin anlamı budur. Çünkü "kırk" ifadesinden maksat, yeryüzün­de kalacağı sürenin toplamıdır. Göğe çekilişinden önce ve sonra yeryü­zünde kaldığı sürenin toplamı kırk yıl olmaktadır.


îbn Asâkir, Hz. İsa'nın göğe çekildiğinde yüz yaşında olduğunu ri­vayet etmiştir.


İşin gerçeğini en iyi bilen Allah'tır.

Bu Bölümdeki(7) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-7.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Hz. İbrahim'in İmtihanı- S: Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etmekle emrolunması-nın hikmetini öğrenmek istiyorum. Bilgi verir misiniz? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.