☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Kur'an'da Münafıkların Tasviri-SORU: Şu âyet-i kerimenin tefsirini rica ediyorum: Münafıklar sana geldiklerinde: "Şahitlik ederiz ki sen Allah'ın peygamberisin" derler. Allah da bilir ki sen elbette O'nun pey­gamberisin. Allah münafıkların kesinlikle yalancı olduklarını bilmektedir.?

Sorularla islamiyet-11->CEVAP: Bu âyet-i kerime el-Münafıkûn sûresinin başıdır. Medi­ne'deki münafıkların başı Abdullah ibn Ubey ibn Selül hakkında nazil olduğu rivayet edilir. Kendisi gibi kimselerle başbaşa kaldığı zaman İbn Ubey, Hz. Peygamber (s.a) hakkında ileri geri konuşur ve onu kö­tülerdi. Hz. Peygamberin ve müslümanların yanında ise müslüman gö­rünmeye çalışırdı. Münafıklığını örtbas etmek için yalan yere yemin­ler ederdi. Allah Teâlâ onun ve onun durumunda olanların iç yüzünü ortaya çıkardı ve rezil etti.


Münafık, içiyle dışı aynı olmayan ve inanmadığı şeyi inanıyormuş gibi konuşandır. Hz.'Peygamber (s.a) münafığın alametlerinden bir kısmını zikrederek şöyle buyurmuştur:


Münafığın alameti üçtür: Konuştuğunda yalan söyler, söz verdi­ğinde yerine getirmez, kendisine bir şey emanet edildiğinde ona hıyanet eder.


Başka bir hadiste şöyle buyurur:


Şu dört şey, kimde bulunursa halis münafık olur: -Bunlardan bi­risi kimde bulunursa, onu terkedinceye kadar kendisinde münafık­lıktan bir haslet bulunur- Konuşurken yalan söyler, söz verdiğin­de yerine getirmez, bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder ve mahkemelik olduğu zaman haktan ayrılır.


Huzeyfe el-Yemani'ye münafık hakkında sual sorulduğunda şöyle der: "İslâm'ı anlatan, fakat onunla amel etmeyendir".


Âyet-i kerimenin anlamı şöyledir: Ey Allah'ın Rasûlü! Hilebaz münafıklar senin yanında bulunduklarında dilleriyle "sen Allah'ın Ra-sûlüsün" derler, yalancılıkla ve hileyle bu sözlerinin doğru olduğuna yemin ederler ve bu yeminleriyle kendilerinin münafık olmayıp mü­min olduklarını göstermek isterler. Allah Teâlâ vakıaya mutabık gerçek bir ilimle senin peygamber olduğunu bilir ve buna şahitlik eder. O, şa­hitlerin en hayırlısıdır. Allah Teâlâ münafıkların, sözlerinin zahiren doğru da olsa iddialarında yalancı olduklarına, samimi olmadıklarına da şahitlik eder. Söyledikleri söz kendilerine nisbet edilmeden sadece içeriği yönünden değerlendirilmiş olsa gerçekten doğru bir sözdür, çünkü sen gerçekten Allah'ın Rasûlüsün. Fakat onlar bu gerçeğe iman ettiklerini iddia veya ima ederken yalan söylemekteler. Çünkü onlar bu gerçeği, gün ışığındaki güneşten daha açık bile olsa, iç dünyalarında kabul etmemekte ve yalanlamaktadırlar.


İbn Kesir'in âyeti tefsir ederken söylediği şudur:


Allah Teâlâ münafıklardan haber vererek, onların Peygamber'in ya­nına geldikleri zaman dilleriyle müslüman olduklarını ifade ettikle­rini, fakat işin iç yüzünün böyle değil, aksine bunun zıddı olduğu­nu söylemektedir. Bunun için Allah Teâlâ şöyle buyumaktadır:


Münafıklar sana geldiklerinde "Şahitlik ederiz ki sen Allah'ın peygaberisin" derler. Yani senin yanında hazır oldukları zaman, senin yüzüne karşı böyle söylerler ve senin için bunu izhar eder­ler. Halbuki göründükleri gibi değildirler. Bunun için Allah bir parantez cümlesiyle onun Allah elçisi olduğunu haber verir: Al­lah, münafıkların kesinlikle yalancı olduklarını bilmektedir. Yani sözlerin içeriği gerçek de olsa onlar haberini verdikleri konuda yalancıdırlar. Çünkü onlar söyledikleri şeyin sıhhatine ve doğru­luğuna inanmıyorlar. Bu sebeple Allah onlann inandıkları iddi­asını yalanlamıştır.

Bu Bölümdeki(11) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-11.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Kur'an'da Münafıkların Tasviri-SORU: Şu âyet-i kerimenin tefsirini rica ediyorum: Münafıklar sana geldiklerinde: "Şahitlik ederiz ki sen Allah'ın peygamberisin" derler. Allah da bilir ki sen elbette O'nun pey­gamberisin. Allah münafıkların kesinlikle yalancı olduklarını bilmektedir.? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.