☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

SORU: Kur'an-ı Kerim'de geçen mü'tefike kelimesi ne anlama ge­liyor? Bunlar Allah'a iman etmeyen bir halk mıdır, yoksa başka birşey midir?

Sorularla islamiyet-11->CEVAP: Mü'tefike kelimesi Kur'an'da bir yerde tekil olarak, iki yerde çoğul olarak geçer. Necm sûresinde mü'tefike diye tekil geçer. Tevbe ve Hakka sûrelerinde ise çoğuldur. Tevbe süresindeki ilgili âyet şöyledir:


Onlara kendilerinden evvelkilerin, Nuh, Âd ve Semûd kavimleri­nin, İbrahim kavminin, Medyen halkının ve alt üst olan şehirlerin haberi ulaşmadı mı? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getir­mişti. Demek ki, Allah onlara zulmedecek değildi, fakat onlar kendi kendilerine zulmektmekte idiler. (Tevbe/70)


Hakka süresindeki ilgili âyet ise şöyledir:


Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen beldeler halkı hep o günahı işlediler. (Hakka/9)


Tekil olarak zikredilen de çoğul olarak zikredilenler de aynı anla­ma gelir. Çünkü tekil ile de çoğul anlamı kastedilmiştir.


Mü'tefike kelimesi Arabça'da münkalihe anlamına gelir. Yani alt üst olan demektir. Burada kastedilen alt üst olan şehirler ve arazilerdir. Bir belde, halkıyla birlikte alt üst olduğu zaman "i'tefeket'il-beldetü bi ehliha" denilir. Yalan anlamına gelen ifk kelimesi de aynı kökten gelir. Çünkü ifk (iftira/yalan) gerçekleri ters yüz ederek onları gerçek şekil­lerinden başka bir şekilde göstermeye çalışmaktır.


Kur'an'da sözü geçen alt üst edilen yerlerden kasıt Lût kavminin yaşadığı kasabalardır. Allah Teâlâ onların kıssalarını ve haberlerini yüce kitabının pek çok yerinde zikretmiş ve onların peygamberleri yalan­ladıklarını, edepsizlik yaptıklarını ve bu yüzden onları yerle bir ettiği­ni bize haber vermiştir. Bunun için "ve'1-mü'tefikete fe enva" dedi. Ya­ni onların şehirlerini alt üst etti ve yalanlamalarının ve sapıklıklarının bir cezası olarak onları cehenneme düşürdü. Rivayet olunduğuna göre Cebrail (a.s) onları kanatlarına alıp kaldırdı sonra ters çevirip bırakı­verdi. Denildiğine göre onların evleri yüksek yerlere yapılmıştı. Bu bölgenin ahalisini işledikleri suç ve günahları sebebiyle zelzeleyle aşa­ğılara yuvarladı ve kasabaların altını üstüne getirdi.


Bazı müfessirler Lût gölü veya Ölü deniz diye isimlendirilen böl­genin Lût kavminin ikamet ettiği şehir ve kasabalardan oluştuğunu ve buraların yerin dibine batırılan bölge olduğunu söylerler. Bunlar beş tanedir: Sodom, Gomore, Edmah, Zeboyim ve Zoar. Allah Teâlâ bu şe­hirleri helak etmek istediği zaman üzerlerine kömür ve kükürt yağdır­dı. Onları yerin içinden fışkıran buharlarla kuşattı, sonra bu buharlar acı bir suya dönüştü ve bu havzada birikerek bugünkü Lût gölünü mey­dana getirdi: En iyi bilen Allah Teâlâdır.

Bu Bölümdeki(11) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-11.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
SORU: Kur'an-ı Kerim'de geçen mü'tefike kelimesi ne anlama ge­liyor? Bunlar Allah'a iman etmeyen bir halk mıdır, yoksa başka birşey midir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.