☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Tubba'ın Kavmi -SORU: Tubba'ın kavmi kimdir? Onlar nerede yaşamıştır?

Sorularla islamiyet-9->CEVAP: Tubba hakkında İsfehani şöyle diyor: Onlar toplulukların başkanlarıdır. Başkanlık ve toplum yönetiminde birbirlerine tabi ol­duklarından Tubba adını almışlardır.


Bir başka rivayete göre Tubba bir kraldır. Kavmi ona tabi olmuş­tur. Bu kelimenin çoğulu Tebabi'dir.


Kur'an Tubba'ın kavmine şu ayetlerde işaret etmektedir:


Bunlar (Mekke müşrikleri) mi daha hayırlı (daha üstün), yoksa Tubba kavmi ile onlardan öncekiler mi? Onları yok ettik. Çünkü onlar suçlu idiler. (Duhan/37)


Eyke halkı ve Tubba kavmi de; bütün bunlar peygamberleri yalan­ladılar da tehdidim gerçekleşti. (Kâf/14)


Pek çok askeri olan Himyerli Yemen kralının Tubba olduğu söy­lenmiştir. Bu zat'ın kendisi mü'min, fakat halkı kafir idi.


Tubba Yemen'de ikinci Himyeri devletinin krallarına verilen la­kaptır. Nitekim A'lam isimli eserde böyle bildirilmiştir. Burada sözü edilen Tubba'ın adı Hassan b. Es'ad Ebu Kerb el-Himyeri'dir.


Rivayet olunduğuna göre bu zat Aramram askeri ile savaşarak Se-merkand'a kadar yürüdü. Tubba her girdiği beldenin akıllı ve bilge ki­şilerinden on kişiden az olmamak üzere seçip yanma alırdı.


Daha sonra Şam yörelerine yönelip orayı da aldı. Şam'ın yahudi bilginleri ve kahinlerden de yanma alarak Yemen'e dönmek üzere yola koyuldu. Dönüşte Mekke'ye uğradı ve Kabe'yi (baştan aşağı) bir örtü ile örttü. Deniliyor ki bunu ilk yapan Tubba'dır. Yemen'e vardığında halkına putlardan hoşlanmadığım açıktan açığa söyledi ve putperestle­re karşı oldu.


Tubba Ma'rib ve Zafâr şehirlerine yerleşti. Bu şehirlerin birinci­sinde kış mevsiminde, ikincisinde yaz mevsiminde oturdu.


Kendi halkından bir topluluk, onun üzerine saldırıp kendisini öl­dürdüler. Tubba'ın yaşadığı zamanın, hicretten önce 10. asır olduğu sa­nılmaktadır.


İbn Kesir Duhan suresi 37. ayetin tefsirinde Tubba'ın kavminden söz etmiş ve demiştir ki: Tubba'ın kavmi Sebe halkıdır. Hz. Allah on­ları helak edip ülkelerini harap, kendilerini darmadağın eylemiştir.


Himyerliler -ki onlar Sebe halkıdır- başına gelen her krala Tubba adım verirlerdi. Bunlardan biri Yemen'den çıkıp Semerkand'a kadar gitti. Bu Tubba'ın saltanatı muazzam, krallığı güçlü idi. Yönetiminde­ki beldeler genişledi ve halkı çoğaldı. Hiyre şehrini kuran odur. Cahi-liye döneminin hakim olduğu zamanlarda Tubba'ın yolu Medine'ye de uğradı.


Tubba Medine halkı ile savaşmak istedi. Fakat onlar karşı koydu­lar. Gündüzleri Tubba karşısında savaşıyor, geceleri Tubba'a ikramda bulunuyorlardı. Tubba onların bu davranışları karşısında utanarak on­larla savaşmaktan vazgeçti.


Tubba'ın yanında bulunan iki yahudi bilgesi ona nasihatler edip Medine'yi alamayacağını, zira bu şehrin âhir zamanda gelecek Pey­gamberin şehri olacağını bildirdiler. Bunun üzerine Medine'den hare­ket ederek Yemen'e döndü. Yahudi bilgeleri de beraberinde idi. Mek­ke'ye uğradığında Kabe'yi yıkmak istedi. Bilgeler buna engel oldular.


Bu Tubba Şam'ı da yönetimine aldı. Ordusundakı atlılar sıraya di-zilse idi, Şam'dan. Yemen'e kadar uzanırdı. İşte bu Tubba müslüman ol­muş halkını da müslüman.yapmıştı. (Müslüman olduktan sonra) Ka­be'ye saygı göstermiş ve onu baştan aşağı bir örtü ile Örtmüş idi.


Hz. Aişe (r.a): "Tübba'a sövmeyiniz. O, iyi bir adamdı" derdi.


Ata b. Ebi Rebah'ın: "Tubba'a sövmeyiniz. Çünkü Hz. Peygamber bunu yasaklamıştır" dediği rivayet edilmiştir.

Bu Bölümdeki(9) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-9.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Tubba'ın Kavmi -SORU: Tubba'ın kavmi kimdir? Onlar nerede yaşamıştır? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.