☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: Şu hadis hakkında aramızda ihtilaf çıktı: insanlar şu üç şeyde ortaktırlar: Su, ot ve ateş. Bu hadisi kim rivayet etti? Bununla ne kastedilmektedir? Bu ha­disi nerede bulabiliriz?

Sorularla islamiyet-17->Cevap; Bu hadis-i şerifi İmam Yahya ibn Adem el-Kureşi şu şe­kilde rivayet etmiştir: Bize İsmail Hasan'dan, o da Yahya'dan, o da Süf-yan ibn Said'den, o da Sevr ibn Yezid'den Rasûlullah'm (s.a) şöyle bu­yurduğunu rivayet etti:


Müslümanlar ot, su ve ateşte ortaktırlar.


Aynı şekilde Ebu Dâvud, Sünen'inde Cerir ibn Osman'dan, o da Ebû Hıdaş Hıbban ibn Zeyd'den, o da muhacirlerden bir adamdan şöy­le dediğini rivayet etti:


Hz. Peygamber'le birlikte üç savaşa katıldım. Onu şöyle söylerken işitirdim: Müslümanlar üç şeyde ortaktırlar: Suda, otta ve ateşte.


Bu hadisin isnadı sahihtir. İbn Hacer, Bülüğu'l-Meram isimli ese­rinde bu hadisten söz ederken ravilerinin güvenilir olduğunu söyler. Yine Ebû Hureyre'den sahih bir isnadla gelen merfû bir hadiste Rasû-lullah (s.a) şöyle buyurur:


Üç şey vardır ki (insanlar bunlardan) engellenemezler: Su, ot ve ateş.


İmam Ebu Yusuf el-Harâc isimli eserinde Zeyd ibn Hibban'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir:    Bizden bir adam Bizans topraklarında (Anadolu'da) ikamet e  di yordu. Bazı inşalar onun konakladığı yerin etrafında ziraat yapıyorlardı. Onları oradan kovdu. Muhacirlerden birisi de onun bu hareketine mani olmak istedi. Fakat adam dinlemedi ve tavrından


vazgeçmedi. Muhacir ona dedi ki: Ben Rasûlullah'la birlikte üç savaşa katıldım. Rasûlullah'ı bu savaşlarda şöyle derken işitirdim:


Müslümanlar üç şeyde ortaktırlar: Su, ot ve ateş.


Adam Rasûlullah'ın sözünü işitince yumuşadı. Geldi muhacirin boynuna sarıldı ve ondan özür diledi.


Yine aynı kitapta zikredildiğine göre el-Alâ ibn Kesir, Mekhul'den Rasûlullah'ın şöyle dediğini rivayet etti:


Ota, suya ve ateşe engel çıkarmayınız. Çünkü bunlar ihtiyaç   sa hiplerinin yararlanacakları metadır ve zayıfların gücü kuvvetidir.


imam Ebu Yusufun söylediği şeylerin içinde şunlar da vardır:


Müslümanların hepsi Dicle, Fırat ve onlar gibi bütün büyük nehirlerde ya da vadilerde ortaktırlar. Bütün insanlar ve hayvanlar bunlardan su


alırlar ve içerler. Hiç kimse buna mani olamaz. Herkes arazisini, hur­malıklarını ve ağaçlarını bunlardan sulayabilir. Müslümanlar arasında bu suların kullanımında ayırım yapılamaz..


İmam es-Suyuti, el-Câmiu's-Sağirfi Ehâdisi'l-Beşir'in-Nezir isim­li kitabında bu hadisi zikreder ve hasen olduğunu, Ahmed'in Müs-«ed'inde, Ebu Davud'un da Sünen'mfe rivayet ettiğini söyler

Bu Bölümdeki(17) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-17.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
 

Soru: Şu hadis hakkında aramızda ihtilaf çıktı: insanlar şu üç şeyde ortaktırlar: Su, ot ve ateş. Bu hadisi kim rivayet etti? Bununla ne kastedilmektedir? Bu ha­disi nerede bulabiliriz? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.