☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: "Ümmetimin ihtilafı rahmettir" diye bir hadisin varlığından söz ediliyor. Bu hadis sahih midir? Gerçekten ihtilaf rahmet midir? Halbuki biz ihtilafların tartışmalara, düşmanlıklara va parçalanmalara sebep olduğunu görüyoruz.

Sorularla islamiyet-17->Cevap: Celalüddin es-Süyuti el-Camiu's Sağır isimli eserinde bu hadisi Nasr el-Makdis'in el-Huccet'ic ve Beyhaki'nin Risaleîü'l-Eş'ariyye'ûe. senetsiz olarak rivayet ettiğini söyler. Bunu el-Halimi, el-Kadi Huseyn, İmam el-Haremeyn ve daha başkaları da rivayet ederler. Belki bize kadar ulaşmayan bazı hadisçilerin kitaplarında da geçmiş olabilir.


Makbul olan ihtilaf sadece düşünce ihtilafıdır. Filozoflardan birisi demiştir ki: "Görüş farklılığı nazari olarak dostluğu ortadan kaldır­maz." Müslümanlar arasında eskiden beri düşünce farklılıkları görüle gelmiştir. Fakat bu farklılığın hiçbir şekilde temel inanç esaslarında ve­ya Kur'an'ın ya da sünnetin apaçık ibarelerinde bildirilen şeylerde ol­ması caiz değildir. Bu sebeple fıkıhçılar ve âlimler arasındaki ihtilaflar dinin sadece teferruatına, ayrıntılarına ve bazı şekle dair konularında meydana gelmiştir. Bu tür ihtilaflar, beraberinde bir tartışma, düşman-hk ya da bir parçalanma meydana getirmez. Bilakis beraberinde rahme­tin de bulunduğu bir esnekliğe ve rahatlamaya yol açar. Şartlar, durum­lar, adetler ve konumlar ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye değişir. Ba­zı görüşler belli bir mekana veya belli bir zamana uygun gelebilir. Di­ğer bazı görüşler de başka yerlere ve başka zamanlara uygun gelebilir.


Bunun dışında dinin bizi ihtilaftan ve tefrikadan sakındırdığını görürüz. Kur'an-ı Kerim şöyle buyurur:


Birbirinizle çekişmeyin; sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. (Enfal/40)


Hadis-i şerifte ise şöyle buyurulur:


İhtilafa düşmeyiniz, yoksa kalpleriniz birbirinden uzaklaşır.


Hz. Peygamber'in sünneti çeşitli ihtilafları yasaklayan ifadelerle doludur. Bir hadis-i şerifte şöyle ifade edilir:


 Saflarınızı düzeltin. Ayrı ayrı hizalarda durmayın, zira kalpleriniz '!h:   de birbirinden etkilenir ve aranıza ihtilaf girer.


(,,,,   Bir hadis-i şerifte de şöyle buyurulur:


Ya saflarınızı düzeltirsiniz, ya da Allah Teâlâ yüzlerinizi ayrı ayrı tı(i,    taraflara çevririr.


Yani herkes yüzünü başka tarafa çevirir, bu da aranızda soğukluk ve nefret meydana getirir. Yüzlerin birbirine yönelik olması sevgi ve dostluğun bir eseridir.


Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:


Hep birlikte Allah'ın ipine (İslâm'a) sımsıkı yapışın. Allah'ın size olan nimetini hatılaym: Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz.


'..' O, gönüllerinizi birleştirmiş ve O'nun sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size âyetleri böyle açıklar ki .,  doğru yolu bulaşınız. (Âl-i İmran/103)-

Bu Bölümdeki(17) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-17.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Soru: "Ümmetimin ihtilafı rahmettir" diye bir hadisin varlığından söz ediliyor. Bu hadis sahih midir? Gerçekten ihtilaf rahmet midir? Halbuki biz ihtilafların tartışmalara, düşmanlıklara va parçalanmalara sebep olduğunu görüyoruz. Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.