☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: Şu hadis-i şerifin tefsirini rica ediyorum:' Bu din (tamamen) bir kolaylıktır. Hiçbir kimse yoktur ki bu din "- hususunda (amellerim eksiksiz olsun diye) kendini zorlasın da din, ona galip gelmiş olmasın, (ezilip büsbütün amelden kesilme­sin). O halde dengeli gidin. Böyle yaparsanız, size müjde olsun. (Yola çıkarken) sabah ve akşam yolculuğundan, biraz da gece yol­culuğundan yararlanın böylece kendinizi yormamış olursunuz).

Sorularla islamiyet-17->Cevap: Bu hadis-i şerif bize İslâm'ın müsamahasını, kolaylığını, peygamber'in (s.a) kendisine uyanlara şefkatini göstermektedir. Hadi­sin başlangıcında "Bu din tamamen kolaylıktır" buyurulur. Yani bu din­de zorluk ve meşakket yoktur. Kur'an-ı Kerim şöyle buyurmaktadır:


Allah sizin için kolaylık ister zorluk istemez. (Bakara/185)


Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. (Ba­kara/286)


Allah din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi. (Hacc/78) Hadis-i şerif sonra şöyle devam eder:


Hiç bir kimse yoktur ki din konusunda kendini zorlasın da din, ona galip gelmiş olmasın.


Yani kim din konusunda kendisini zoıiarsa nefsini yormuş ve ona zulmetmiş olur. Zira o zaman nefsine fazlaca ibadet yüklemiş olur. Bu, bize şu hadisi hatırlatıyor:


Bu din çok sağlamdır. O halde onu yumuşaklıkla yaşamaya çalışın.


Yani din konusunda nefsinize zorluk ve meşakkat yüklemeyin yoksa Allah size zorluk verir.


Sonra Rasûlullah (s.a) şöyle buyurur: O halde dengeli gidin.


Yani itidalden ve orta yoldan ayrılmayın. Bir insan vacibi ihmal etmemeli, gücünün yetmeyeceği şeyleri de kendi nefsine yüklememe-h, ifrat ve tefritten kaçınmalı, bu ikisinin arasında orta bir yol tutmalı.


Bazı bilginler şöyle demişlerdir: Acelesiz ve telaşsız bir şekilde ıtıdal üzere hareket etmek, başka türlü hareketlerden daha hayırlıdır. itidal yolunu tutarsa ona müjde olsun ki hedefine ulaşacaktır.


Çünkü sünnetin yolunda itidal üzere gitmek, bidatlerde gayretli ve ça­lışkan olmaktan daha hayırlıdır. En hayırlı rehberlik Hz. Muham-med'in (s.a) rehberliğidir. Kim Muhammed'in yolundan giderse Al­lah'a başkalarından daha yakın olur. Faziletler bedeni amellerin çoklu­ğunda değil, fakat bu amellerin sadece Allah rızası için- oluşunda, sün­nete uygun bir şekilde ifade edilişlerinde, kalplerin marifetlerinde ve amellerindedir. Kim Allah'ı daha iyi tanır, O'nun dinini, ahkamını ve seri atin i daha iyi bilir ve Allah'tan daha çok korkar, O'nu daha çok se­ver ve O'na ümit bağlarsa -bedeni amelleri az bile olsa- böyle olma­yandan daha faziletlidir.                                     


Sonra hadis-i şerif şöyle devam eder:                  


(Yola çıkarken) sabah ve akşam yolculuğundan, biraz da gece yol culuğundan yararlanın.                                .


"Sabah yolcuğu" anlamına gelen ğadve kelimesi günün başlangı­cında yapılan yolculuk demektir. Gadve vakti, şafağın sökmesinden güneşin doğmasına kadarki süredir. "Akşam yolculuğu" anlamındaki ravha kelimesi ise akşam yolculuğu ya da görev demektir. Ravha, öğ­leden geceye kadar devam eden süredir. Düîce ile burada sözü edilen zamanlarda yapılacak ibadet ve itaate ve Allah'a yakınlaştırıcı amelle­re teşvik kastedilmiştir. Bu arada Allah'a ibadet için yönelinecek üç va­kit zikredilmektedir. Bunlar gündüzün başlangıcı, gündüzün sonu ve gece.. Kur'an-ı Ketim de bu üç vakte işaret eder:


Sabah akşam rabbinin ismini yadet. Gecenin bir kısmında O'na secde et; gecenin uzun bir bölümünde de O'nu tesbibh et! (İn­san/25-26)


Sabah namazının ğadve vaktinde kılındığını, ravha vaktinde de ikindi namazının kılındığım görüyoruz. Bir görüşe göre bu ikisi beş vakit namazın en fazilctlisidirler. Bir görüşe göre de bunlardan her bi­ri orta namaz (salatü vusta)dır.


Böylece anlıyoruz ki hadis-i şerif insanların ibadetlerden bıkma­ması ve amelden kesilmemesi için ibadette orta yola/itidale davet edi­yor. Bu, vacibleri ihmal etmek demek değildir. Bilakis belli bir vakitte amelde aşırı gitmemek, başka bir vakitte onu terketmemek demek­tir Allah'a karşı yapılacak amellerin en hayırlısı az da olsa devamlı olanıdır.

Bu Bölümdeki(17) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-17.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Soru: Şu hadis-i şerifin tefsirini rica ediyorum:' Bu din (tamamen) bir kolaylıktır. Hiçbir kimse yoktur ki bu din "- hususunda (amellerim eksiksiz olsun diye) kendini zorlasın da din, ona galip gelmiş olmasın, (ezilip büsbütün amelden kesilme­sin). O halde dengeli gidin. Böyle yaparsanız, size müjde olsun. (Yola çıkarken) sabah ve akşam yolculuğundan, biraz da gece yol­culuğundan yararlanın böylece kendinizi yormamış olursunuz). Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.