☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: İki hadis arasında çelişki olduğu zaman ne yapılması ge­rektiğini öğrenmek istiyorum. Birinci hadiste şöyle deniliyor: İlim gizli hazinedir. Anahtarı soru sormaktır. O halde sorunuz ki Allah size rahmet etsin. İlim yolunda Allah üç kişiyi mükafaatlan-dırır: Anlatan, dinleyen ve onu alıp amel eden. İkinci hadiste ise şöyle deniliyor: Sizi kıl ü kal'den, çok soru sormaktan ve malı boşa vermekten me-nedi yorum. Bu iki hadis arasında bir çelişki bulunmuyor mu? (Varsa) birinci hadisteki soru sormaya teşvik ile, diğer hadisteki yasaklamayı nasıl uz­laştıracağız?

Sorularla islamiyet-17->Cevap: İmam Celalüddin es-Suyûtî el-Câmiu's-Sağirfi Ehadisı'l-Beşir'in-Nezir isimli kitabının ikinci cüzünde Hz. Ali'nin (r.a) şu hadi­si rivayet ettiğini zikreder.


İlim bir gizli hazinedir. Onun anahtarı soru sormaktır. Soru sorun ki Allah size rahmetini göndersin. Allah ilim yolunda dört kişiyi mükafatlamdırır: Soru soran, öğreten, dinleyen ve onlara sevgi besleyen.


İmam Suyûti bu hadisin zayıf olduğunu söylemiştir.


Bu hadis sahih bile olsa bununla, Rasûlullah'ın (s.a) çok soru sor­mayı ve kıl u kali yasaklayan diğer hadisi arasında yine de bir çelişki olmazdı. Çünkü dinin teşvik ettiği soru, insanın muhtaç olduğu ve di­nine ve dünyasına faydası olan konular hakkında sorduğu sorudur. Ya­saklanan sorular ise başkasının vaktini boşa harcattıran sorulardır. Veya kendisini hiç ilgilendirmeyen şeylerin sorulmasıdir. Şu âyet-i keri­menin anlamı içinde belki bu tip sorular da kastedilmiş olabilir:


Ey iman edenler! Açıklanırsa hoşunuza gitmeyecek olan şeyleri sormayınız! (Maide/101)


Hadiste yasaklanan kıl u kaiden maksat ise ed Dinü ve Tanzimu'l-Usra isimli kitapta da ifade edildiğine göre herhangi bir gerek ye ihtiyaç olmaksızın zan veya dedikodu ya da kuruntu üzerine bina edilen sözler­le gayret ve vaktini boşuna sarfetmektir. Bu tür konuşmalar aynı zaman­da bozgunculuğun da sebeplerindendir. Herhangi bir, gayeyi kavramak veya bir menfaati elde etmek için yararlanılması gereken vakitlerin ve gayretlerin boşuboşuna yok edilmesidir. Halbuki bu gayretlerin ve za­manın semereli çalışmalara ve sonuç verici faaliyetlere sarfedilmesi ge­rekir ki bir faydası olsun ve bizi hayatta mutluluğa ulaştırsın.


İbn'ul-Esir, hadiste geçen kıl u kal kelimesini bir mecliste oturan­ların: "Şöyle denildide, böyle dediydi de " şeklindeki fuzuli ve gerek­siz konuşmaları olarak tefsir etmiştir. Bazı bilginler bunu "gereksiz ye­re çok konuşmaktır" diye anlamışlardır. Bazıları da insanlardan duy­dukları herşeyi nakletmek ve kendisine hiçbir yararı olmayan ve ken­disini ilgilendirmeyen şeyleri araştırmaktır" demişlerdir.


Aslında çok soru sormakla kıl u kâl arasında bir ilişki vardır. Çün­kü her ikisi de vakit ve gayreti boş yere harcamaktır. Her ikisi de fay­dasız ve gereksiz şeylerle meşguliyettir. Faydası olan soruya gelince bu şer'an yasaklanmamıştır. Bunun delili Kur'an-ı Kerim'in pek çok âyetinin "Sana soruyorlar" diye başlaması ve Allah Teâlâ'nm da bütün sorulara cevap vermesidir. Şayet soru sormak şer'an yasaklanmış ol­saydı bu soruların cevabı Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmazdı.

Bu Bölümdeki(17) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-17.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Soru: İki hadis arasında çelişki olduğu zaman ne yapılması ge­rektiğini öğrenmek istiyorum. Birinci hadiste şöyle deniliyor: İlim gizli hazinedir. Anahtarı soru sormaktır. O halde sorunuz ki Allah size rahmet etsin. İlim yolunda Allah üç kişiyi mükafaatlan-dırır: Anlatan, dinleyen ve onu alıp amel eden. İkinci hadiste ise şöyle deniliyor: Sizi kıl ü kal'den, çok soru sormaktan ve malı boşa vermekten me-nedi yorum. Bu iki hadis arasında bir çelişki bulunmuyor mu? (Varsa) birinci hadisteki soru sormaya teşvik ile, diğer hadisteki yasaklamayı nasıl uz­laştıracağız? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.